Channa Bankier

Channa Bankier

Channa Bankier, vår mest mediala konstnärinna ger sig gärna in i debatter och formulerar sig lika gärna i ord som i bild. Hon har ett personligt bildspråk där hon ofta använder sig själv som ett verktyg för att visa ett inre tillstånd. Färgerna är glödande varma i sydländsk skala.

Varukorg