Leopold Fare

Leopold Fare

Leopold Fare (1926-1996). Svensk bildkonstnär född i Stockholm. Han studerade vid Otte Skölds målarskola, vid Académie libre för Pierre Olofson och Lennart Rodhe, samt vid Konstakademien för Ragnar Sandberg. Fare är främst känd för sina koloristiska landskap.

Shopping Cart